Raport 3/1923 Efektywność produkcji rolnej

Istotne znaczenie dla poprawy efektywności produkcji roślinnej i jej adaptacji do trudnych warunków glebowych ma hodowla nowych odmian roślin uprawnych. Hodowla roślin uprawnych w Edelweiss prowadzona jest głównie przez jednostki państwowe, tj. SLB (Staatlicher landwirtschaftlicher Betrieb), nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Landwirtschaftsagentur. W niewielkim zakresie hodowla roślin prowadzona jest także przez osoby prywatne, są to jednak wyłącznie małe gospodarstwa rolne prowadzone na potrzeby własne. Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoi hodowla roślin, jest zapewnienie wysokiego i stabilnego plonowania roślin uprawnych w zmieniających się warunkach środowiskowych. Rozwój i stosowanie różnych systemów produkcji rolnej (np. rolnictwo ekologiczne, rolnictwo zrównoważone), przetwarzania i dystrybucji produktów rolnych oraz oczekiwań rynku wymusza poszukiwanie odmian o specyficznych cechach, które umożliwiają łatwiejszy zbiór i lepsze przechowywanie, odmian charakteryzujących się wyższą zawartością pożądanych składników, lepszym wyglądem, trwałością, odpornością, plonowaniem itp. Warunki klimatyczne w Edelweiss powodują konieczność zwrócenia większej uwagi w programach hodowli roślin na poszukiwanie odmian dostosowanych do niskich klas bonitacyjnych gruntów i gleb skalistych. Liczny napływ ludności i towarów z krajów ościennych w sposób istotny zwiększyło zagrożenia związane z rozpowszechnianiem się często dotychczas niewystępujących w Edelweiss agrofagów (niepożądanych organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt). Wymaga to rozszerzenia zakresu hodowli odpornościowej i przyspieszenia prac w tym zakresie.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *